ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิส ร่วมอบรมการวางผังเมือง News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิส ร่วมอบรมการวางผังเมือง

         เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิสได้เข้าร่วมฟังการฝึกอบรมเรื่องการวางผังเมืองของชุมชนที่จัดขึ้นโดย Thai Community Development Center, Los Angeles Department of City Planning, และ ACT LA โดยมีชุมชนไทยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนกว่า ๓๐ คนรวมถึงสมาชิกสภาไทยทาวน์

           การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจในการปรับปรุง Hollywood Community Plan เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ความคิดเห็นและความต้องการต่างๆของประชาชนจะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผังเมือง รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาไทยทาว์น

          ขอเชิญชุมชนไทยเข้ามามีส่วนร่วมสัมมนาโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.hcpu2.org เพื่อร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๑๘ ในเวลา ๑๗.๓๐ น. (กรุณาลงทะเบียนก่อนเที่ยงของวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๘ ผ่านลิงค์ https://attendee.gotowebinar.com/regist…/8104399444803261442)