ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ จัดฝึกอบรมนวดไล่น้ำเหลืองขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ จัดฝึกอบรมนวดไล่น้ำเหลืองขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑

            เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดฝึกอบรมนวดไล่น้ำเหลืองขั้นพื้นฐาน (Lymphatic Drainage Massage Basic Course) หลักสูตร ๑๖ ชั่วโมง ที่โบสถ์ Hollywood Adventist Church เพื่อปูพื้นฐานและเสริมทักษะความรู้ให้แก่สมาชิก สำหรับใช้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนหลักสูตรจริงในโรงเรียนสอนนวดที่ได้รับการรับรองจาก California Massage Therapy Council (CAMTC) ต่อไป โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า ๗๐ คน และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมียอดการรับชมกว่า ๘,๕๐๐ ครั้ง

            ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ทำงานกันอย่างตั้งใจ มีผลงานเป็นรูปธรรม เป็นความภูมิใจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้สนับสนุนองค์กรที่ทำงานอย่างจริงจัง โดยกงสุลใหญ่ฯ เน้นย้ำเรื่องการส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับคณะกรรมการรุ่นใหม่เพื่อให้ทำงานอย่างไร้รอยต่อ (Seamless transition) ถ่ายทอดงานโดยไม่ยึดติดกับคณะผู้บริหาร และยึดมั่นกับจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่ทำให้เห็นว่า คนไทยมีความรักใคร่ สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

            ส่วนในพิธีปิดเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีที่กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมวีดีโอการฝึกอบรมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://www.facebook.com/thaiconsulatela/ หรือหากสนใจเป็นสมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ สามารถดูรายละเอียดที่ http://www.nuadthaiandspausa.org/