ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ศึกษาดูงานการผลิตโซลาเซล ที่ Santiago Solar Farm News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ศึกษาดูงานการผลิตโซลาเซล ที่ Santiago Solar Farm

           เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก นำโดย ศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกำหนดการนำ ออท. และอุปทูตอาเซียนในกรุงซันติอาโก (Asean Committee in Santiago) ไปศึกษาดูงานการผลิตโซลาเซล ที่ Santiago Solar Farm แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลทิลทิลทางตอนเหนือของกรุงซันติอาโกออกไปประมาณ ๔๕ กม. 

           Santiago Solar Farm เป็นบริษัทพลังงานร่วมทุนระหว่าง บริษัท AME ของชิลี กับ EDF ของฝรั่งเศส สามารถผลิตแผงโซลาร์ที่สามารถเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ถึง ๑๑๕ MWp ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (poly crystalline) จำนวนสี่แสนแผงที่เชื่อมตรงกับระบบขนส่งไฟฟ้าแห่งชาติ

           นอกจากนี้  Santiago Solar Farm ยังมีนโยบายให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในการอนุรักษ์พลังงาน การปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนพื้นที่ที่ถูกสร้างเป็นโรงไฟฟ้า และเริ่มทดลองใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อบริการชุมชน นับว่าเป็นการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบ ๆ ฟาร์มได้อย่างยั่งยืน