ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : โครงการเปิดหลักสูตรสอนการปรุงอาหารไทยที่สถาบันเทคโนโลยีเวลลิงตัน News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : โครงการเปิดหลักสูตรสอนการปรุงอาหารไทยที่สถาบันเทคโนโลยีเวลลิงตัน

         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเวลลิงตัน Wellington Institute of Technology (WelTec) ได้จัดโครงการเปิดหลักสูตรสอนการปรุงอาหารไทยในนิวซีแลนด์ภายใต้โครงการเสริมสร้างนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก เมื่อวันที่ ๕, ๑๐, และ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

         สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ ดร. นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำและผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารไทยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต อาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนการประกอบอาหารไทยที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนการอาหารไทย MSC จากประเทศไทยมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้เปิดสอนทั้งหมด ๕ เมนู ได้แก่ น้ำตกเนื้อ และต้มข่าไก่ ต้มยำปลา ผัดไทยกุ้งสด และมัสมั่นเนื้อแกะ กิจกรรมในแต่ละวันเริ่มด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารไทยได้สอดแทรกการบรรยายสรุปประวัติศาสตร์อาหารไทย การตกแต่งอาหารไทย สำรับและวัตถุดิบไทย เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้เรียน จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประกอบอาหารไทยได้ปรุงอาหารไทย โดยผู้เรียนปฏิบัติตามในเมนูต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการเพิ่มสีสันของหลักสูตรด้วยการเพิ่มสาธิตการปรุงขนมไทยให้ผู้เข้าเรียนได้ลิ้มรสในระหว่างรอการปรุงอาหารคาวด้วยบรรยากาศ สอนการปรุงอาหารไทยเป็นไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน และเป็นกันเอง

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนเครื่องปรุงไทยจาก Soung Yuenn ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่นครโอ๊คแลนด์นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอเชีย และจากร้าน Thai Chef’s Restaurant ร้านอาหารไทยชื่อดังในกรุงเวลลิงตันอีกด้วย

          โครงการฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดี มีชาวนิวซีแลนด์ และชาวต่างประเทศในกรุงเวลลิงตัน สมัครเข้าเรียน ผู้สมัครเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นมาของอาหารไทย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุง ได้ทราบเคล็ดลับในการปรุงอาหารไทย ได้รับแจกสูตรการปรุงอาหารไทยเพื่อให้ผู้สมัครเรียนได้สามารถไปปรุงรับประทานอาหารที่บ้านได้ด้วยตนเอง

          สำหรับโครงการเปิดหลักสูตรสอนการปรุงอาหารไทยที่สถาบันเทคโนโลยีเวลลิงตัน Wellington Institute of Technology (Weltec) มีเป้าหมายที่จะประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศนิวซีแลนด์ และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าประเภทวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย ซึ่งสนองต่อนโยบายรัฐบาล “ครัวไทยสู่ครัวโลก”