ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา กล่าวเปิดงานสัปดาห์อาหารไทยที่สถาบันสอนทำอาหาร D’Gallia กรุงลิมา News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา กล่าวเปิดงานสัปดาห์อาหารไทยที่สถาบันสอนทำอาหาร D’Gallia กรุงลิมา

         เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา กล่าวเปิดงานสัปดาห์อาหารไทยที่สถาบันสอนทำอาหาร D’Gallia กรุงลิมา โดยเน้นย้ำถึงลักษณะพิเศษของอาหารไทยที่ส่วนหนึ่งมีที่มาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารของชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน และยกตัวอย่างอาหารไทยที่จะสาธิต คือ “ข้าวซอย” ก็เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทางเหนือ (เส้นก๋วยเตี๋ยวจากจีน) กับวัฒนธรรมทางใต้ (แกงที่ปรุงจากกะทิและเครื่องเทศจากอินเดีย) กลายเป็นอาหารไทยภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากนี้ อาหารไทยและเปรูก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน อาทิ มีข้าวเป็นอาหารหลัก ใช้พริกและมะนาวเป็นเครื่องปรุงหลัก ตนจึงเชื่อว่า ไทยและเปรูจะสามารถต่อยอดความร่วมมือในด้านอาหารซึ่งเป็นความสนใจร่วมของทั้งสองประเทศ และใช้อาหารเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีตั้งห่างกันหลายพันกิโลเมตรก็ตาม

          งานสัปดาห์อาหารไทยดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำการเชิญอาจารย์สอนทำอาหารไทยจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ อ. อรรถ ขันสี อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา และ อ. ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ มาสาธิตการทำอาหารไทยและเครื่องดื่มไทยรวม ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าวตังหน้าตั้ง ม้าฮ่อ ข้าวซอยไก่ สังขยาฟักทอง ชาไทยเย็น และน้ำขิง ให้แก่คณาจารย์และนักเรียนของสถาบัน D’Gallia จำนวน ๑๐๐ คน ในการนี้ นาง Stephanie Cuba หัวหน้างานบริหารการศึกษาได้กล่าวให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

          กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยในบรรดานักเรียนของโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นนำของกรุงลิมาซึ่งถือเป็นการวางรากฐานให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งยังถือเป็นการจุดประกายความสนใจในอาหารไทยในเหล่าอนาคตพ่อครัวแม่ครัวชั้นนำของเปรูด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นเปรูโดยมีผู้สื่อข่าวจากนิตยสารท้องถิ่นเปรู ๔ แห่ง ได้แก่ นิตยสาร Vision นิตยสาร Cronos นิตยสาร Lima Gallery และนิตยสาร Justo Medio ตลอดจนจากสถานีโทรทัศน์ Latina TV (ช่อง ๒) ของเปรู และเว็บไซต์ www.explorandosabores.com เข้าร่วมรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

          สถาบันอาหาร D’Gallia กรุงลิมา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๕ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการทำอาหารในเปรูที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า ๒,๐๐๐ คนจากทั่วประเทศเปรูและลาตินอเมริกา เปิดสอนในหลักสูตรการทำอาหารประเภทต่างๆ ทั้งอาหารเปรู ลาตินอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาเลียน จีน ขนมอบต่างๆ และการทำเครื่องดื่ม (Bar Cocktail) ฯลฯ ตลอดจนทักษะการประกอบอาชีพด้านอาหารอื่นๆ อย่างครบวงจร อาทิ การจัดงานอีเวนท์ การบริหารงานร้านอาหาร ฯลฯ ในระยะเวลา ๒ ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับประกาศนียบัตรวุฒิผู้ประกอบอาหาร (Technician in Cooking) ของสถาบันซึ่งรับรองวิทยฐานะโดยรัฐบาลเปรู