ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการและคณะเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการและคณะเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการและคณะ ได้เข้าพบนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมี ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เข้าร่วมพบหารือด้วย การเดินทางเยือนนครลอสแอนเจลิสและนครซานดิเอโก้ในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือสหรัฐฯ เพื่อเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือของสหรัฐฯ (US Naval Special Warfare Command) และกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสเดินทางมาเยือนตามคำเชิญของฝ่ายสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๑ โดยจะเข้าเยี่ยมชมการฝึกทางยุทธวิธี การพัฒนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ การสนับสนุนกำลังรบทางเรือ และการฝึกซ้อมทางยุทธการและยุทธวิธี ที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ใช้ฝึกในปัจจุบัน เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือของไทยตามนโยบายที่พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายไว้ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่
         ในการนี้ พลเรือตรี อาภากรฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ว่าได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง แม้ว่าจะมีความยากลำบากและมีอุปสรรคต่าง ๆ  การร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ปฏิบัติการสามารถบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและสามารถช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าจำนวน ๑๓ คน ออกมาได้ แม้จะมีการสูญเสียกำลังพลในระหว่างปฏิบัติการค้นหา แต่กำลังพลทุกนายมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบารมีปกเกล้า ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงทุกประการ
         กงสุลใหญ่ฯ กล่าวในนามของชุมชนไทยต้อนรับและขอบคุณผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและคณะผู้ช่วยเหลือทีมหมูป่าทุกคน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยและคณะผู้ช่วยเหลือสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจนประสบความสำเร็จ ทำให้กลายเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างที่มิได้มีใครคาดคิด