ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๔ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๔

       เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๔ ซึ่งเป็นนักการเมืองเชื้อสายเอเชียคนสำคัญและเป็นมิตรที่สำคัญของชุมชนไทย โดยมีผู้นำชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมด้วย สรุปสาระดังนี้

        ๑.นาย Ryu ยินดีสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยและไทย-อเมริกัน และจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและโครงการของสมาคมต่าง ๆ เช่นจะช่วยสมาคมพยาบาลฯ ให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อมาบริการชุมชนและขอให้ Department of Health ของ LA County มาออกคูหาในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทย และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ไทยนิวเยียร์และฟุตบอลลีกของ Thai Soccer League USA (TSL)กงสุลใหญ่ฯ เสนอและนาย Ryu ตอบรับที่จะร่วมกับนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสครอบคลุมไทยทาวน์ ผลักดันการเยือนไทยของนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสหรือผู้เกี่ยวข้องและลงนามความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่รูปธรรมในปีหน้าหรือโอกาสเหมาะสม

       ๒.นาย Ryu และนำว่า องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของชุมชนไทยควรเข้าร่วมกับ Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON: www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มสมาคมต่าง ๆ ของคนเชื้อสายเอเชีย เพื่ออบรมด้านการทำงานและสามารถเข้าถึงเงินงบประมาณต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดสรรให้องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ในแต่ละปีส่วนสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ก็ควรเข้าร่วมในเครือข่ายและกิจกรรมของ Asian American Chamber of Commerce เพื่อเพิ่มพันธมิตร สำหรับ TSL นาย Ryu แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของนาย Ryu เพื่อใช้สนามกีฬาที่มีอยู่และปรับปรุงใหม่

      ๓.จากสถิติผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียออกมาใช้สิทธิ์น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ ต่างกับกลุ่มเชื้อชาติอื่น ทำให้ผลประโยชน์ของชุมชนเอเชียไม่ได้รับการผลักดันและนักการเมืองไม่ให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของชุมชนเอเชียนอเมริกันเท่าที่ควร นาย Ryu จึงขอเชิญชวนให้คนไทยอเมริกันลงทะเบียนใช้สิทธิและออกมาเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองนาย Ryu ได้มอบเกียรติบัตรจากนครลอสแอนเจลิสให้กับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยสนับสนุนงานด้านต่างของนครลอสแอนเจลิสและชุมชนต่าง ๆ ตลอดมา และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่นาย Ryu เพื่อขอบคุณในนามชุมชนไทย