ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูตเยือนหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูตเยือนหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง

       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตฯ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Frank Kabui ผู้สำเร็จราชการแห่งหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำหมู่เกาะโซโลมอน โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายภาวัสส์ เรืองวิชาธร ที่ปรึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Rick Houenipwela นายกรัฐมนตรี นาย Milner Tozaka รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ นาย John Maneniaru รัฐมนตรีกระทรวงประมงและทรัพยากรทางทะเลแห่งหมู่เกาะโซโลมอน พร้อมทั้งได้หารือทวิภาคีกับนาย Collin Beck ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะมีการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทั้งนี้ ในค่ำวันเดียวกันเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ชุมชนไทยในกรุงโฮเนียรา (Honiara) โดยชุมชนไทยได้เล่าประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตบนหมู่เกาะโซโลมอน
        ในวันรุ่งขึ้น (2 พฤศจิกายน 2561) เอกอัครราชทูตฯ และนายภาวัสส์ฯ ได้พบหารือกับผู้แทนจากกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม แรงงานและตราจคนเข้าเมือง (Ministry of Commerce, Industry, Labor and Immigration) และสภาหอการค้าหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านการลงทุนในหมู่เกาะโซโลมอน

       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตฯ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Frank Kabui ผู้สำเร็จราชการแห่งหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำหมู่เกาะโซโลมอน โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายภาวัสส์ เรืองวิชาธร ที่ปรึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Rick Houenipwela นายกรัฐมนตรี นาย Milner Tozaka รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ นาย John Maneniaru รัฐมนตรีกระทรวงประมงและทรัพยากรทางทะเลแห่งหมู่เกาะโซโลมอน พร้อมทั้งได้หารือทวิภาคีกับนาย Collin Beck ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะมีการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทั้งนี้ ในค่ำวันเดียวกันเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ชุมชนไทยในกรุงโฮเนียรา (Honiara) โดยชุมชนไทยได้เล่าประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตบนหมู่เกาะโซโลมอน
          ในวันรุ่งขึ้น (2 พฤศจิกายน 2561) เอกอัครราชทูตฯ และนายภาวัสส์ฯ ได้พบหารือกับผู้แทนจากกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม แรงงานและตราจคนเข้าเมือง (Ministry of Commerce, Industry, Labor and Immigration) และสภาหอการค้าหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านการลงทุนในหมู่เกาะโซโลมอน