ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ มลรัฐนิวแม็กซิโก News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ มลรัฐนิวแม็กซิโก

 เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ มลรัฐนิวแม็กซิโก โดยมีนางปราณี พาลเมอร์ เป็นประธานจัดงาน มีประชานชนในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ ๓๕๐ คน