ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ผูกสัมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนฯ นิวซีแลนด์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ผูกสัมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนฯ นิวซีแลนด์

      เอกอัครราชทูตดนัยฯ เริ่มเดินสายพบหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ เพื่อกรุยทางไปสู่การปรับความสัมพันธ์  คืนสู่ปกติ และการกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภานิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเลือกตั้ง ทั่วไปของไทย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงถึงพัฒนาการทางการเมืองของไทย การดำเนินการตาม roadmap ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๒ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของไทย หรือ Thailand ๔.๐ และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor โดยเมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ได้พบกับ นาง Melissa Lee ส.ส. เชื้อสายเกาหลี พรรค National และเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ได้พบกับ นาย Todd McClay ส.ส. จากเมือง Rotorua อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการค้า ซึ่งเคยเดินทางเยือนไทยเมื่อปี ๒๕๖๐