ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ชุมชนไทยในแคนเทอร์เบอรี่จัดเทศกาลอาหารไทยกลางเมืองไคร้สต์เชิร์ช News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ชุมชนไทยในแคนเทอร์เบอรี่จัดเทศกาลอาหารไทยกลางเมืองไคร้สต์เชิร์ช

               เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตดนัยฯ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Fair ๒๐๑๘) ซึ่งสมาคมไทยในแคนเทอร์เบอรี่จัดขึ้นที่ Rauora Park ใจกลาง เมืองไคร้สต์เชิร์ช เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นโอกาส ให้ชุมชนไทยในเขตแคนเทอร์เบอรี่ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีกัน และยังสร้างความผสมกลมกลืนกับชาวนิวซีแลนด์ รวมทั้งสร้างความคึกคักให้กับเมืองไคร้สต์เชิร์ช ซึ่งถือว่ายังอยู่ระยะของการฟื้นตัว จากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี ๒๕๕๔ อีกด้วย โดยในงานนี้นอกจากจะมีการออกร้านขายอาหารไทยจาก ภาคต่าง ๆ แล้ว ยังมีการสาธิตการปรุงอาหารไทย การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย และมีสินค้าหัตถกรรมไทยจำหน่ายให้ผู้สนใจด้วย
                นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนคร  ซิดนีย์ ยังได้จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์งานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยไปแจกผู้เข้าร่วมในงานด้วย การจัดงานเทศกาลอาหารไทยครั้งแรกของสมาคมไทยใน แคนเทอร์เบอรี่นี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และสมควรได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดงานเช่นนี้เป็นลักษณะงานประจำปีของเมืองไคร้สต์เชิร์ชต่อไป