ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ประจำรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ประจำรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

      นายพอล เดอ เจอร์ซีย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ประจำรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย และนางเคย์ เดอ เจอร์ซีย์ ภริยา ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

      กำหนดการสำคัญระหว่างการเยือนของนาย เดอ เจอร์ซีย์ และคณะ ประกอบด้วย การเข้าชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา การเข้าเยี่ยมคารวะนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ ทำเนียบองมนตรี การเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ ณ กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้นายเดอ เจอร์ซีย์ ยังได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสถาบันอาชีวศึกษาแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วย 

      อนึ่ง นายเดอ เจอร์ซี เป็นผู้สำเร็จราชการฯ ระดับรัฐของออสเตรเลียคนแรกที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐควีนส์แลนด์กับภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย ทั้งนี้ รัฐควีนส์แลนด์มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมายาวนาน มีชุมชนไทยอาศัยในรัฐควีนส์แลนด์ประมาณ 10,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของชุมชนไทยทั้งหมดในออสเตรเลีย โดยเป็นนักเรียนนักศึกษาประมาณ 2,500 คน และเป็นรัฐที่มีการลงทุนของภาคเอกชนไทยมากเป็นอันดับต้น ทั้งนี้ ไทยและรัฐควีนส์แลนด์มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนระหว่างกันต่อไป