ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะสาวงาม Miss Brasil Globo ๒๐๑๘ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะสาวงาม Miss Brasil Globo ๒๐๑๘

      เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะสาวงามจากแต่ละรัฐที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมการประกวด Miss Brasil Globo ๒๐๑๘ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐเซาเปาลู  ผู้จัดการประกวด และสื่อมวลชน และทีมประเทศไทยในบราซิล เข้าร่วมงานฯ การจัดงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านผู้เข้าประกวดและสื่อท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นโอกาสให้คณะผู้เข้าประกวดสาวงามบราซิลได้รู้จักวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยด้วย