ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู

        เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ยื่นพระราชสาส์น ตราตั้งต่อนายมาร์ติน บิซการา โกเนโฆ (H.E. Mr. Martín Vizcarra Cornejo) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ณ ทำเนียบรัฐบาลเปรู กรุงลิมา ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูโดยมีเนสตอร์ โปโปลิซิโอ บาร์ดาเลส (H.E. Mr. Néstor Popolizio Bardales) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูเข้าร่วมด้วยประธานาธิบดีฯ กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ อย่างเป็นทางการ และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีในฐานะ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” (Strategic Partner) ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และประจักษ์ผลความร่วมมือเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในการส่งเสริมและขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และการมีบทบาทนำในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศลาตินอเมริการิมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านการเป็นประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ของไทย และการเป็นประธานกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance – PA) ของเปรูในปี ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้