ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ภารกิจกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ เมืองซานบรูโน ลุล่วงด้วยดี News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ภารกิจกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ เมืองซานบรูโน ลุล่วงด้วยดี

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕- วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย การจัดกงสุลสัญจรมีประชาชนไทยในพื้นที่และใกล้เคียง เข้ารับบริการหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน ๑๙๑ รายการ บัตรประชาชน จำนวน ๕๑ รายการ นิติกรณ์/ทะเบียนราษฎรจำนวน ๑๓ รายการ รวม ๒๕๕ รายการในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ๔ คน ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย รวมถึงเป็นเครือข่ายการประสานงานกิจกรรมด้านกงสุลในพื้นที่ต่อไปสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธประทีป ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซานบรูโนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯสถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองลาสเวกัสและที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org