ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กระทรวงฯ อนุมัติเงินอุดหนุนสมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ พลเมืองดีในต่างประเทศที่ช่วยเหลืองานกงสุล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กระทรวงฯ อนุมัติเงินอุดหนุนสมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ พลเมืองดีในต่างประเทศที่ช่วยเหลืองานกงสุล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ออท. พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง จนท. กงสุล และ พนง. ท้องถิ่นผู้ช่วยงานด้านกงสุลของ สอท. ณ กรุงลิมา ได้ทำพิธีมอบเงินอุดหนุนสมาคมฯ ใน ตปท. ที่ให้ความช่วยเหลืองานด้านกงสุลแก่ สอท. จาก รบ. ไทยโดยกระทรวงฯ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๘.๑๔ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยหนังสือขอบคุณจาก สอท. ให้แก่แม่ชี Dorila Nereyda Castillo Segura แม่ชีอาวุโสในฐานะผู้แทนคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรุงลิมา โดยมีสมาชิกของคณะภคินีฯ ได้แก่ แม่ชี Martha Vera แม่ชี María Estelista Peláez Reyes แม่ชี Aquilina Yanina Gómez Sosa ร่วมเป็นสักขีพยาน 
          ออท. ได้กล่าวขอบคุณคณะภคินีฯ ที่ให้การดูแลอดีตนักโทษสัญชาติไทยในเปรูโดยเฉพาะ การให้ที่พักอาศัยแก่อดีตนักโทษสัญชาติไทยระหว่างรอกระบวนการทางกฎหมายของเปรูในการส่งตัวกลับ ปทท. ซึ่งนับถึงปัจจุบันเป็นจำนวน ๓ รายแล้ว และแต่ละรายใช้เวลามากกว่า ๑ เดือน สำหรับ น.ส. นก โสณชัย อดีตนักโทษสัญชาติไทยในเปรูที่ปัจจุบันพำนักอยู่กับคณะภคินีฯ ก็คาดว่า กระบวนการของทางการเปรูจะใช้เวลาอีกไม่นานและจะสามารถกำหนดวันเดินทางกลับ ปทท. ได้โดยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป สำหรับเงินอุดหนุนฯ แม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่ทาง รบ. ไทยก็ประสงค์ที่จะมอบให้เพื่อแทนคำขอบคุณที่ทางคณะภคินีฯ ให้ความช่วยเหลือคนตกทุกข์สัญชาติไทยในเปรูมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผลตอบแทน
          แม่ชี Dorila ได้กล่าวขอบคุณชื่นชมรัฐบาลไทยและ สอท. ถึงน้ำใจที่ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนช่วยเหลือในกิจการของคณะภคินีฯ โดยเป็นครั้งแรกที่มีการมอบเงินอุดหนุนฯ ในลักษณะนี้ให้แก่คณะภคินีฯ และอวยพรให้พระเจ้าคุ้มครอง ออท. และ จนท. สอท. ทุกคน ตลอดจนได้อธิบายถึงพันธกิจของคณะภคินีฯ ที่มุ่งให้
          ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด โดยเมื่อปี ๒๕๕๐ ได้จัดตั้งที่พักอาศัยชื่อว่า “บ้านพักอาศัยของแม่ชี โรซาเลีย เรนดู” แห่งนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสตรีผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดความเชื่อและศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนักโทษหญิงที่พ้นโทษและอยู่ระหว่างรอเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา โดยอนุญาตให้พำนักที่บ้านพักฯ เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๔ ปี โดยในช่วงที่พำนักอยู่จักต้องช่วยเหลืองานของโบสถ์และทำงานหาเลี้ยงชีพรวมถึงเก็บเงินเพื่อเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา ตลอดระยะเวลา ๑๑ ปี ที่ดำเนินกิจการบ้านพักฯ ดังกล่าว ได้ช่วยเหลือสตรีผู้ตกทุกข์แล้วกว่า ๑๐๐ ราย จากหลายเชื้อชาติสัญชาติ อาทิ แอฟริกาใต้ เวเนซุเอลา โรมาเนีย บัลแกเรีย เยอรมัน ไทย และทำงานร่วมกับ สอท. ในกรุงลิมาหลายแห่ง โดยคณะภคินีฯ มิได้รับ งปม. สนับสนุนจาก รบ. เปรู แต่จักได้รับ คชล. จากคณะบาทหลวง Vicentinos ในเปรูอย่างต่อเนื่อง