ข่าวสารและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในต่างแดน

การประมูลสินค้าและการจ้างงาน : การไฟฟ้ามาเลเซียเปิดประมูลระบบสายส่งไฟฟ้าวงจรคู่

 

                             

 

  การไฟฟ้ามาเลเซียเปิดประมูลระบบสายส่งไฟฟ้าวงจรคู่ 

ด้วยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่า การไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenega Nasional Berhad: TNB) เปิดประมูลระบบสายส่งไฟฟ้าวงจรคู่ (Double Circuit Transmission) โดยเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้าร่วมประมูลเพื่อร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นของมาเลเซีย ซึ่งการประมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1)  สายส่ง 500 กิโลโวลต์ ระหว่างสถานี Bentong South กับ Lenggeng

2)  สายส่ง 275 กิโลโวลต์ ระหว่างสถานี Lenggeng กับ Mehkota Cheras

                   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.tnb.com.my/doing-business-with-tnb/suppliers/tender-notice/tender-notice-short/?tender=tnbt-808617&type=short ทั้งนี้ กำหนดการปิดรับสมัครการประมูลในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

และสามารถซื้อเอกสารการประมูลราคา 10,600 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 82,427 บาท (1 ริงกิตมาเลเซีย เท่ากับ 7.78 บาท) ได้ที่ Office of the General ManagerProcurement & Supply Chain (P&SC) Hub 2 Unit,P&SC Hub Function Department,P&SC Division,Level 3, Transmission Building, TNB,No. 129, Jalan Bangsar,59200 Kuala Lumpur