เปิดม่านความคิด : กระทรวงการต่างประเทศนำผู้ประกอบการฮาลาลเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  Salon Internationale de l’Agriculture au Maroc 2019 (SIAM 2019)  ณ เมืองเม็กเนส ประเทศโมร็อกโก เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : กระทรวงการต่างประเทศนำผู้ประกอบการฮาลาลเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salon Internationale de l’Agriculture au Maroc 2019 (SIAM 2019) ณ เมืองเม็กเนส ประเทศโมร็อกโก


               กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัตจัดโครงการนำผู้ประกอบการฮาลาลของไทยและนำผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาหาร เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salon Internationale de l’Agriculture au Maroc 2019 หรือที่เรียกว่า SIAM 2019 ณ เมืองเม็กเนส ราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 16 – 21 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมการส่งออกและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย รวมทั้งศึกษาความต้องการของตลาดโมร็อกโก และภูมิภาคแอฟริกาเหนือ

              โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ (1) การจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตรารับรองมาตรฐานฮาลาลด้านอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าเพื่อสุขภาพในคูหาประเทศไทย (2) การจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัทผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ของโมร็อกโกและภูมิภาคแอฟริกาเหนือ (3) การจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าในโมร็อกโกและแอฟริกาเหนือ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต และผู้แทนจากสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำกรุงไคโรเป็นผู้บรรยาย

            ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จำกัด บริษัท บริษัท ที.เค.เค. จันทบุรี ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด และบริษัท โกลเด้นเรย์ จำกัด จะมีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ซื้อและผู้นำเข้า-ส่งออกทั้งจากในโมร็อกโก และประเทศข้างเคียงในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาเหนือ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังได้เรียนรู้สภาพตลาดโมร็อกโก วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ความสนใจในสินค้าอาหารของไทย ข้อควรรู้และข้อควรระวังในการทำธุรกิจในตลาดโมร็อกโก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ซึ่งงานนี้มีผู้เข้าร่วมงาน SIAM 2019 ตลอดงานกว่า ๑ ล้านคน  

          โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มุ่งบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน ศักยภาพและขีดความสามารถของไทย เพื่อยกระดับสถานะของไทยและช่วยให้ประเทศไทยไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป