เปิดม่านความคิด : งาน MFA CEO Forum with KASIKORNBANK เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : งาน MFA CEO Forum with KASIKORNBANK

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงาน MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๙ ภายใต้หัวข้อ “MFA CEO Forum with KASIKORNBANK” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นองค์ปาฐก เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และการก้าวไปเบื้องหน้าของบริษัทฯ ผ่านประเด็น “Bank of Sustainability: The New Identity of Financial Services” และมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการเงินแก่คนไทยมาอย่างยาวนาน และพร้อมยืนหยัดที่จะเป็น “ธนาคารแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยการสร้างระบบการเงินให้เหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) และการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” เพื่อปฏิวัติและแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่หมดไป และการทำงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่น จ. น่าน อันเป็นภาพสะท้อนของโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่กระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกับคนในชุมชน  เพื่อผลักดันให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals – SDGs) 

งาน MFA CEO Forum เป็นเวทีพิเศษ จัดขึ้นโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทชั้นนำของประเทศเป็นที่รู้จักของเอกอัครราชทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วย งานฯ ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บทบาทของเอกชนในประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ผ่านมามีการจัดงานมาแล้ว ๑๘ ครั้ง มีผู้บริหารระดับสูงจากเครือบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สยามพิวรรธน์ ปตท. อิตัลไทย ไมเนอร์ กรุ๊ป อาลีบาบา แอร์บัส เซ็นทรัลกรุ๊ป กลุ่มอมตะ ไทยเบฟเวอเรจ บ้านปู ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Indorama Ventures และ Dusit International เป็นต้น

อนึ่ง งาน MFA CEO Forum ไม่เพียงช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ ผ่านการเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอกชนไทยกับต่างประเทศ แต่ยังเป็นเวทีสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนไทยที่จะร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตาชาวต่างประเทศตามแนวทางการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ของกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย