เปิดม่านความคิด : กระทรวงการต่างประเทศจับมือกระทรวงมหาดไทยเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก นำ OTOP ไทยก้าวไกลผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบาและลาซาด้า เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : กระทรวงการต่างประเทศจับมือกระทรวงมหาดไทยเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก นำ OTOP ไทยก้าวไกลผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบาและลาซาด้า

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำนางสาว Zhang Zhuoyan ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ และนางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ ผู้บริหารฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัท ลาซาด้า (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทอาลีบาบา พบกับนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บ. มอลล์ (ไทยแลนด์) ภาคเอกชนซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีความร่วมมือสนับสนุนให้เป็นผู้ทำตลาดสินค้า OTOP เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้า OTOP เจาะตลาดชาวจีนผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce ของอาลีบาบา นอกจากนี้ ยังได้นำผู้บริหารบริษัทลาซาด้า (ประเทศไทย) เยี่ยมชมศักยภาพของสินค้า OTOP ภายในงาน OTOP City 2019 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในระหว่างการหารือ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เน้นย้ำถึงภารกิจด้านการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของไทยผ่านการบูรณาการ ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนสินค้าโอทอปคุณภาพและมีอัตลักษณ์ของไทย ซึ่งรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนและทั่วโลก ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้มากยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce ของบริษัทอาลีบาบา ซึ่งผู้บริหารบริษัท ลาซาด้า (ประเทศไทย) พร้อมที่จะสนับสนุนสินค้า OTOP ของไทยให้สามารถทำตลาด ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและช่องทางการตลาดของอาลีบาบาและลาซาด้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการลงทุนของอาลีบาบาในโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศไทยกับตลาดสากล โดยเฉพาะจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังเสนอให้บริษัทลาซาด้ามีส่วนร่วม ในการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP SMEs ผ่านการอบรมการทำธุรกิจจากแพลตฟอร์มออฟไลน์สู่ออนไลน์

อนึ่ง การหารือในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการนำสินค้าและผู้ประกอบการ OTOP SMEs ร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้หัวข้อ “ Thai Festival: Local Best, Global Taste สินค้าดีทั่วไทย ก้าวไกลทั่วโลก” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดโดยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างรายได้รวมกว่า ๑๐ ล้านบาทจากการจำหน่ายสินค้าและ การเจรจาธุรกิจแล้ว ยังมีการหารือความร่วมมือสนับสนุนสินค้า OTOP ไทยกับผู้บริหารบริษัทอาลีบาบา ที่สำนักงานใหญ่บริษัทอาลีบาบา นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย