เปิดม่านความคิด : ข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : ข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

กองสนเทศเศรษฐกิจ ทำการรวบรวมข้อมูล "ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ" จากจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 

ตามข้อมูลจาก link และ แผนภาพ infographic ที่ได้แนบไว้ด้านล่าง ดังนี้

 

1.ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

link: https://drive.google.com/drive/folders/1LIK1wur9w2QKakT2LsuOc3dqxjENLpIw?usp=sharing

2.ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลก

link: https://drive.google.com/drive/folders/1C-PegoutyAbze-uXNNZJHdNixJG2wVfQ?usp=sharing

3.ผลการะทบที่มีต่อภาคธุรกิจไทย

link: https://drive.google.com/drive/folders/1JsLGUtq-kWmHdo31nEzqBtjzoTvGT7K2?usp=sharing

4.มาตรการด้านเศรษฐกิจของไทยต่อ COVID-19

link: https://drive.google.com/drive/folders/1cFzTQI05v16u7FgPsAbcAsUcW7AmdI6H?usp=sharing