เปิดม่านความคิด : ดีเดย์ 1 เม.ย. 57 ภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่นปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 8  เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : ดีเดย์ 1 เม.ย. 57 ภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่นปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 8

                                   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
                                   ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
                                   อีเมล์ thaityo@mfa.go.th หรือ commsect@thaiembassy.jp หรือ bic.mfa@gmail.com

           ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ทางการญี่ปุ่นจะปรับเพิ่มภาษีผู้บริโภค (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากที่เก็บอยู่ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา
            คาดว่า การขึ้นภาษีผู้บริโภคน่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในภาคบริการอื่นๆ
             จากรายงานข่าว ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของญี่ปุ่นเตรียมปรับราคาสินค้าและบริการแล้ว เช่น บริษัทผลิตไฟฟ้า TEPCO เตรียมปรับขึ้นค่าไฟอีกเฉลี่ยร้อยละ 3 JR East กับ JR West ผู้ให้บริการรถไฟเตรียมปรับเพิ่มราคาค่าตั๋วระหว่าง 10-90 เยนต่อเที่ยว และธนาคารเตรียมปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ตู้ ATM เพิ่มอีก 3 เยนต่อครั้งจาก 105 เป็น 108 เยน
         เพื่อลดความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะหดตัวจากการขึ้นอัตราภาษีดังกล่าว ตลอดจนเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศว่า จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวม 6 ล้านล้านเยน (ประมาณ 2 ล้านล้านบาท)  อาทิ การให้เงินสดเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำ 10,000-15,000 เยนต่อคน การให้เงินสดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ. 2020 และการดำเนินโครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
            นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า การเพิ่มภาษีผู้บริโภคอีกร้อยละ 3 จะช่วยให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5.1 ล้านล้านเยนในปีงบประมาณ 2557 แต่ขณะเดียวกัน ก็อาจส่งผลให้พรรค LDP พรรคเสียงข้างมากในรัฐบาลสูญเสียฐานเสียงไปบางส่วน
         “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอาเบะ เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทเอกชนมากกว่าที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของภาษีผู้บริโภคในครั้งนี้” นักวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์
               การปรับเพิ่มภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่นมีขึ้นครั้งหลังสุดเมื่อปี 2540 หรือ 16 ปีที่แล้ว  โดยเป็นการปรับเพิ่มจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5
               ตามมติคณะรัฐมนตรีในสมัยนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะ โนดะ ญี่ปุ่นจะต้องปรับเพิ่มภาษีผู้บริโภคอีกครั้ง จากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ในเดือนตุลาคม 2558
             “หลังวันที่ 1 เมษายน 2557 ไปแล้ว รัฐบาลจะขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า จะปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลโนดะหรือไม่ โดยจะต้องคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นประกอบด้วย” นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันให้ความเห็น
 

ไฟล์แนบ