เปิดม่านความคิด : อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานโมร็อกโก : แหล่งลงทุนสำคัญของผู้ประกอบการโลก เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานโมร็อกโก : แหล่งลงทุนสำคัญของผู้ประกอบการโลก

 

                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
                                                ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
                                                อีเมล์ thaima@menara.ma หรือ bic.mfa@gmail.com

 

            หากนึกถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีศักยภาพติดระดับโลก “โมร็อกโก” ถือเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริการองจากแอฟริกาใต้ ซึ่ง PricewaterhouseCoopers (บริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดังของอังกฤษ) คาดการณ์ว่าปี 2017 โมร็อกโกจะคว้าตำแหน่งประเทศผู้ผลิตยานยนต์ในอันดับที่ 19 ของโลก

            ล่าสุด รัฐบาลโมร็อกโกได้ประกาศยุทธศาสตร์ National Pact for Industrial Emergence ซึ่งเน้นส่งเสริมการส่งออกของอุตสาหกรรมใน 8 สาขา ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อากาศยาน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ เคมี และการเป็นที่ตั้งให้บริษัทต่างชาติลงทุนตั้งสำนักงานในประเทศ (offshoring)  ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกของโมร็อกโกขยายตัวถึง 17.4% ตั้งแต่ปี 2008 และมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39%

            จากอุตสาหกรรมทั้ง 8 สาขา  “อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน” ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ เติบโตมากที่สุด เห็นได้จากสถิติในปี 2013 มูลค่าการส่งออกยานยนต์เพิ่มขึ้น 23% (คิดเป็นมูลค่า 2.75 พันล้านยูโร) และอากาศยานเพิ่มขึ้น 15% (คิดเป็นมูลค่า 684 ล้านยูโร) จากปริมาณการส่งออกทั้งหมดมูลค่า 16.2 พันล้านยูโร  

            ปัจจัยเสริมที่หนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานเติบโตได้แก่ 

            1) ทำเลที่ตั้งของโมร็อกโกซึ่งเชื่อมต่อระหว่างยุโรปและแอฟริกา

            2) เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ

            3) นโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น จัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) สำหรับอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ และการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล 10% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

            4) โครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร และ

            5) ความตกลงทางการค้าระหว่างโมร็อกโกกับประเทศต่าง ๆ

            ตั้งแต่ปี 2012 มีบริษัทต่างชาติรายใหญ่หลายรายเข้ามาเปิดโรงงานประกอบเครื่องบินในโมร็อกโก เช่น บริษัท Bombadier (บริษัทการบินและอวกาศของแคนาดา) บริษัท The Boeing (บริษัทผลิตเครื่องยนต์อากาศยานและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกา) บริษัท The United Technology Cooperation (บริษัทผลิตเครื่องบิน ยานอวกาศ และอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหรัฐอเมริกา) ฯลฯ

            ปัจจุบันมีบริษัทระหว่างประเทศมาลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในโมร็อกโกเพิ่มขึ้น เช่น บริษัท Renault (บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของรัฐบาลฝรั่งเศส) ได้เปิดโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือใกล้กับเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีแผนจะสร้างโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่สองที่เมืองแทงเจียร์ (Tangier) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโมร็อกโกเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกด้วย

            “น่าจะเป็นโอกาสของไทยในแง่การลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะสินค้าชิ้นส่วนและ     อะไหล่รถยนต์ รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวกับการรับช่วงการผลิต (subcontracting) ซึ่งบริษัทไทยมีความเชี่ยวชาญและสามารถผลิตได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากกว่าบางประเทศ” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัตแสดงความเห็น
 

ไฟล์แนบ