เปิดม่านความคิด : “รัฐอุตตราขัณฑ์” นิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่คนไทยควรรู้จัก เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : “รัฐอุตตราขัณฑ์” นิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่คนไทยควรรู้จัก

 

          ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเสาะแสวงหาทั้งโอกาสทางการค้าและความร่วมมือระหว่างพันธมิตรไปพร้อม ๆ กัน “อินเดีย” เป็น 1 ในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีความพร้อมด้านฐานการผลิต การกระจายสินค้า และเป็นแหล่งตลาดบริโภคที่มีศักยภาพ

 

          “รัฐอุตตราขัณฑ์” ทางตอนเหนือของอินเดีย เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่น่าสนใจของนักลงทุนด้าน อุตสาหกรรมในขณะนี้ เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและมี “ศักยภาพ” ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ประกอบกับการผลักดันทางการเมืองของ “รัฐอุตตราขัณฑ์” ที่พรรครัฐบาลเพิ่งจะคว้าชัยชนะจากการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุด ยิ่งทำให้รัฐแห่งนี้น่าจะได้รับการพัฒนาระบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคโนโลยี ระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค การสร้างระบบไฟฟ้าเพื่อกิจกรรมอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง และการคมนาคมขนส่งระหว่างเมือง ภายใต้การบริหารของ State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd (SIIDCUL) ซึ่งเป็น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลทำหน้าที่ส่งเสริมและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมภายในรัฐผ่านรูปแบบทางการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตลอดจนประสานงานความร่วมมือกับภาคเอกชนในรัฐร่วมพัฒนาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม

 

          ในปี 2558 กรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPP) ของอินเดียได้จัดอันดับ “รัฐอุตตราขัณฑ์” ให้อยู่ในลำดับที่ 9 จากทั้งหมด 23 เมือง ในด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ขณะที่แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Integrated industrial estate) หรือ IIE ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของ “รัฐอุตตราขัณฑ์” ทยอยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการบริการ สร้างรายได้หลักและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          นิคมอุตสาหกรรม IIE ภายใต้การบริหารของ SIIDCUL ในรัฐแห่งนี้ ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 3,035 ไร่ ได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและกระจายสินค้าของประเทศอินเดียและประเทศใกล้เคียงได้ ครอบคลุมเมืองสำคัญ อาทิ Haridwar Pantnagar Sitarganj Kotdwar Bhimtal และอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อเฟสที่ 2 ในเมือง Sitarganj

 

          ปัจจุบันได้มีเอกชนรายใหญ่เข้ามาลงทุนในอินเดียจำนวนหนึ่งแล้ว อาทิ อุตสาหกรรมในเครือของบริษัท CP บริษัท Srithai Superware บริษัท ITD Cementation และล่าสุด บริษัท SCG ได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ในอินเดีย ซึ่งโอกาสการลงทุนในอินเดียสำหรับนักธุรกิจไทยนั้น ยังมีอีกมาก โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจที่เอกชนไทยมีศักยภาพ อาทิ การแปรรูปอาหาร การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่น่าศึกษาความเป็นไปได้

 

          นิคมอุตสาหกรรมรัฐอุตตราขัณฑ์แห่งนี้ยังคงเปิดกว้างรองรับการลงทุนได้อีกมาก โดยเฉพาะการรวมตัวในลักษณะชุมชนอุตสาหกรรมของคนไทย หรือ “Thailand enclave” ตามคำแนะนำ SIIDCUL ที่คาดว่าจะสอดรับกับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ในอนาคต ซึ่งรัฐบาลของ “รัฐอุตตราขัณฑ์” แจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ว่า ยินดีและพร้อมให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการเลือกอินเดียในการขยายการลงทุนต่อไป

ติดตามเพิ่มเติม: http://globthailand.com/india_0011/