เปิดม่านความคิด : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงภาคเอกชนจีนเข้าลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงภาคเอกชนจีนเข้าลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

           กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดงานสัมมนาเพื่อเชิญชวนภาคเอกชนจีนเข้าลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น โดยมีนักธุรกิจชาวจีนเข้าร่วมกว่า ๕๐ คน

           ภายในงานสัมมนาฯ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงศักยภาพของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมล้ำสมัย และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนจีนที่ต้องการขยายฐานธุรกิจเข้ามายังพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ โดยภาคเอกชนและสื่อมวลชนจีนที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ แสดงความสนใจใน EEC เป็นอย่างมาก และสอบถามถึงแนวทางและมาตรการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้นักลงทุนต่างชาติด้วย ทั้งนี้ ในงานสัมมนาดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทย อาทิ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมให้ข้อมูลบริการที่จะช่วยสนับสนุนภาคเอกชนจีนเข้าลงทุนในประเทศไทยด้วย