เปิดม่านความคิด : ท่าเรือบกในสเปน สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนส่งสินค้าบุกยุโรป (ตอนจบ)  เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : ท่าเรือบกในสเปน สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนส่งสินค้าบุกยุโรป (ตอนจบ)


 

           ต่อเนื่องจากบทความในสัปดาห์ที่แล้วเรื่อง ท่าเรือบกในสเปน สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนส่งสินค้าบุกยุโรป (ตอน 1)สัปดาห์นี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จะแนะนำผู้ประกอบการต่อที่ท่าเรือบกเมืองซาราโกซา

            ท่าเรือบกเมืองซาราโกซา (Terminal Marítima Zaragoza – TMZ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ Mercazaragoza ซึ่งเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเมืองบาเญ เดล เอโบร จังหวัดซาราโกซา แคว้นอารากอน ที่มีที่ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ระหว่าง 4 เมืองเศรษฐกิจและท่าเรือหลักของสเปน ได้แก่ กรุงมาดริด นครบาร์เซโลนา เมืองบิลเบา และเมืองบาเลนเซีย อีกทั้งตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนฝรั่งเศส จึงสามารถเป็นทางผ่านสำคัญของสินค้าจากยุโรปใต้ (สเปนและโปรตุเกส) ไปสู่ประเทศอื่นในยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่าเรือบกเมืองซาราโกซา

            ท่าเรือบกแห่งนี้ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 จากการผลักดันของ Mercazaragoza และท่าเรือนครบาร์เซโลนา โดยมีเป้าหมายส่งเสริมกิจการการนำเข้าและส่งออกของแคว้นอารากอนและพื้นที่โดยรอบ โดยให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า จัดเก็บและทำความสะอาดตู้สินค้า รวมถึงให้บริการด้านกระบวนการทางศุลกากร เช่นเดียวกับท่าเรือบกเมืองกอสลาดา เมื่อปี 2560 ปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านการให้บริการของท่าเรือบกแห่งนี้ สูงถึง 350,000 TEUs โดยส่วนใหญ่ เป็นสินค้าประเภทเกษตรกรรมและอาหาร เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้มีบริการขนถ่ายสินค้าด้วยตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิความเย็น จึงทำให้สินค้าอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

            นอกจากข้อได้เปรียบที่ตั้งและการให้บริการตู้สินค้าควบคุมความเย็นแล้ว จุดขายของท่าเรือบกแห่งนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบขนส่งทั้งในและนอกประเทศที่มีประสิทธิภาพ เช่น เชื่อมต่อกับทางด่วนบาสโก-อาราโกเนซา ทางหลวงมาดริด-ซาราโกซา ทางด่วนซาราโกซา-บาร์เซโลนา นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างยุโรปกับจีน โดยรถไฟขนส่งสินค้าขบวนแรกออกจากท่าเรือบกซาราโกซาไปมณฑลซินเจียงประสบความสำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 24 วัน

            รูปแบบการบริหารงานของท่าเรือบกแห่งนี้ ก็เป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชนเช่นกัน โดยมีรัฐเป็นเจ้าของพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในท่าเรือบก ขณะที่ภาคเอกชนเป็นผู้เข้าไปบริหารงานด้านการขนส่งสินค้าภายในท่าเรือบกแห่งนี้

เครือข่ายความเชื่อมโยงของท่าเรือบกซาราโกซากับเส้นทางหลวงของประเทศ

            นอกจากท่าเรือบกเมืองกอสลาดาและท่าเรือบกเมืองซาราโกซา ซึ่งเป็นท่าเรือบกที่สำคัญทางตอนกลางของประเทศแล้ว สเปนยังมีท่าเรือบกที่สำคัญอีกหลายแห่งที่รองรับการให้บริการขนถ่ายในสินค้าเข้าและออกจากพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศอย่างครอบคลุม อาทิ ท่าเรือบกเมืองซันตานเด ท่าเรือบกเมืองบูร์โกส จึงเห็นได้ว่าสเปนเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกใน “ท่าเรือบก” ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด