เปิดม่านความคิด : บริษัทไต้หวันตบเท้ากลับบ้าน เพิ่มการลงทุนและกระตุ้นอุตสาหกรรมของไต้หวัน  เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : บริษัทไต้หวันตบเท้ากลับบ้าน เพิ่มการลงทุนและกระตุ้นอุตสาหกรรมของไต้หวัน


 

             ในช่วงเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2562 – 2564 ไต้หวันจะดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือบริษัทไต้หวันที่ดำเนินกิจการในต่างประเทศที่ประสงค์จะกลับมาลงทุนที่ไต้หวัน โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือในด้านที่จำเป็นต่อ

             การประกอบธุรกิจ กล่าวคือ ด้านทรัพยากรและการบริการ เพื่อเชิญชวนให้นักธุรกิจกลับมาลงทุนและกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในไต้หวัน โดยจะให้ความช่วยเหลือ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านที่ดิน รัฐจะช่วยจัดหาพื้นที่เพื่อประกอบกิจการและเสนอเงื่อนไขการเช่าเป็นกรณีพิเศษ

ด้านแรงงาน รัฐจะช่วยจัดหาแรงงานและช่วยเหลือเรื่องการจ้างงานลูกจ้างเดิมที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากจีน

ด้านการเงิน ธนาคารจะจัดเตรียมเงินสำหรับให้สินเชื่อกับโครงการที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 20 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 20.23 พันล้านบาท)

ด้านน้ำและไฟฟ้า รัฐจะวางแผนการจัดการน้ำและไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

ด้านภาษี รัฐจะจัดหน่วยงานให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับภาษีในทุกภูมิภาค

             นายเสิ่น หรงจิน (Shen Jong-Chin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน กล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อเดือน ม.ค. 2562 ว่า ขณะนี้มีบริษัทจำนวน 4 บริษัทที่จะย้ายกลับมาไต้หวันในปี 2562 ได้แก่ 1. บริษัท Quanta Computer Inc (廣達) ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ MacBook และนาฬิกา Apple Watch 2. บริษัท Home Fashions Co., Ltd. (慶豐富) ผู้ผลิตของตกแต่งบ้าน 3. บริษัท Accton Technology Corp (智邦科技) ผู้จัดทำอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 4. บริษัทซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อเนื่องจากความกังวลด้านธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีบริษัทอีกกว่า 40 บริษัทที่รัฐบาลกำลังให้ความช่วยเหลือในการกลับมาดำเนินธุรกิจที่ไต้หวัน

             การย้ายฐานการผลิตกลับมาที่ไต้หวันจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจของไต้หวันดังนี้

ด้านเงินลงทุนและการสร้างงาน  คาดว่าการย้ายสู่ไต้หวันของทั้งสี่บริษัทจะนำเงินลงทุนกว่า 18.7 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 18.9 พันล้านบาท) และจะสร้างงานได้กว่า 3,000 ตำแหน่ง

ด้านความต้องการที่ดิน  CB Richard Ellis  (CBRE) ไต้หวัน บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก รายงานว่า ความต้องการที่ดินสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงความต้องการอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้น บริษัทจำนวนมากเลือกที่ตั้งบริเวณเถาหยวน เนื่องจากระยะทางไม่ไกลจากท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Sinyi รายงานว่าช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 2561 พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานบริเวณเถาหยวนถูกขายไปมากกว่าพื้นที่อื่นในไต้หวัน เนื่องจากราคาถูกกว่าที่ไทเปและหาได้ง่ายกว่าที่ซินจู๋

             ขณะนี้บริษัท Quanta ต้องการพื้นที่กว่า 29,421 ตารางเมตร ในศูนย์รวมโรงงาน (factory complex) บริเวณเถาหยวน มูลค่ากว่า 4.28 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 4.33 พันล้านบาท) และมีแผนจะเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานการผลิตสินค้าระดับสูง (High-end products) รวมถึงห้องวิจัยปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial Intelligence)

             ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ The Liberty Times รายงานว่า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายตอบโต้ทางภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและวางแผนจะกลับมาดำเนินธุรกิจไต้หวัน ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เนต ผู้ผลิตจักรยาน และผู้ผลิตเครื่องจักรและสินค้าปิโตรเคมี

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย