เปิดม่านความคิด : จีนเปิดตัวร้านอาหารอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกในสถานีรถไฟชิงต่าวเหนือ  เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : จีนเปิดตัวร้านอาหารอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกในสถานีรถไฟชิงต่าวเหนือ

           เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 สถานีรถไฟชิงต่าวเหนือเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ “ร้านอาหารอัจฉริยะแห่งแรกในสถานีรถไฟของจีน” ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมรองรับการให้บริการจําหน่ายอาหารแก่ผู้เดินทางโดยสารรถไฟในสถานีนี้ซึ่งสามารถรองรับจํานวนผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ 40,000 คน นับเป็นพัฒนาการต่อเนื่องในด้านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ภายหลังจากการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อไฮเทคไร้พนักงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา

            ร้านอาหารอัจฉริยะแห่งนี้เป็นของบริษัท Shandong Jinan Railway Travel Service เกิดขึ้นจากระบบการจัดการที่ชาญฉลาด ทําการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล Big Data ทําให้สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ทั้งเรื่องชนิดอาหารและรสชาติอาหาร โดยมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างจากร้านทั่วไป คือ ภายในร้านไม่มีทั้งบริกร พนักงานรับคําสั่งซื้ออาหาร พนักงานเก็บเงิน และพ่อครัว โดยผู้โดยสารสามารถสั่งซื้ออาหารได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ

  1. กดเลือกสั่งอาหารชนิดที่ต้องการได้จากหน้าจอซึ่งติดตั้งอยู่ภายในร้านจํานวน 8 เครื่อง
  2. สแกน QR Code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เพื่อชําระเงินผ่าน Alipay หรือ WeChat
  3. รับอาหารที่อุ่นแล้วจากช่องรับอาหารด้านล่างจอสั่งซื้ออาหาร โดยในขั้นตอนการรออุ่นอาหารนี้ ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยเพียง 28 วินาทีเท่านั้น

            ปัจจุบันร้านอาหารอัจฉริยะนี้มีเมนูอาหารว่าง 10 ชนิด และอาหารมื้อหลัก 10 ชนิด เช่น เนื้อผัดพริกจีน แกงไก่ หมูตุ๋น ข้าวผัดไข่และอาหารหลักอื่น ๆ ในราคาจานละประมาณ 18.5 หยวน (ประมาณ 90 บาท) สามารถให้บริการอาหารได้สูงสุดถึง 2,000 จานต่อวัน ซึ่งอาหารทั้งหมดถูกผลิตขึ้นจากบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ และมีต้นกําเนิดวัตถุดิบการทําอาหารที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

            การเปิดร้านอาหารแบบไร้พนักงานนี้นอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนการจ้างแรงงานแล้ว ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้ออาหารและรสชาติอาหารที่ถูกปากชาวจีนทั้งนี้ บริษัทฯ เผยว่า ภายหลังการเปิดร้านในสถานีรถไฟชิงต่าวเหนือนี้แล้วจะมีการสังเกตการณ์เพื่อหาจุดบกพร่องในการให้บริการ หากได้รับทราบปัญหาและมีการแก้ไขแล้วจะมีการขยายการให้บริการไปยังสถานีรถไฟชิงต่าว สถานีรถไฟจี้หนานตะวันออก สถานีขนส่งอื่น ๆ จุดชมวิวที่สําคัญ อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัยและย่านธุรกิจทั่วมณฑลซานตง จะสังเกตได้ว่าการใช้ชีวิตของชาวจีนในยุคใหม่มีความเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการต้องพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตกกระแสของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในทุก ๆ ด้าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว