กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

มีข้อสงสัย คำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้เราได้ที่

             

            

นางสาวธัญญารัตน์ มังคลรังษี 

นางสาวอานิสงส์ ศรลัมพ์ 

นายต่อพงศ์  สมิติ

 

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Tel.  (02) 203-5000 ext.  14235, 14159, 14231, 14142

Fax. (02) 643-5247