เกาะติดข่าว : ก.อุตฯ นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลีใต้ News

เกาะติดข่าว : ก.อุตฯ นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลีใต้

           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายพสุ โลหารชุนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากนายอุตตม สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารข้าราชการและสื่อมวลชน เดินทางไปหารือและศึกษาดูงาน Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) ซึ่งถือเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม 

 

           การไปเยือน KAIST เป็นการแสวงหาความร่วมมือใหม่  และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อโรงงานและการผลิต นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ซึ่งเราสามารถใช้แนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนายสุวินัย ต่อสิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชฑูตไทย สาธารณรัฐเกาหลี นายบวร สัตยาวุฒิพง์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวนางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ด้านการลงทุน)สำนักงานเศรษฐกิจการรลงทุน  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (บีโอไอโซล)ร่วมคณะ  เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี

 

อ้างอิง: http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6906