เกาะติดข่าว : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล News

เกาะติดข่าว : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ 2 หน่วยงานหลัก จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล พร้อมโชว์สุดยอดผลงานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ 325 กิจการ
 
นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังในพิธีปิดและแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากลว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกมูลค่าประมาณ 790,748 ล้านบาท จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและดำเนินโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับสำนีกงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและกลุ่มพันธมิตรต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิด "คิด ผลิต ขาย" เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตยุค 4.0 พร้อมตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มอุตสาหกรรม สิ่งทอ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จากทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องการออกแบบที่นำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสินค้า ให้เกิดความร่วมสมัยและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการ
 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2560 ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และให้คำปรึกษาการตลาดสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 644 กิจการ จำนวน 1,020 คน และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เหลือเพียง 325 กิจการ และได้คัดเลือกอีกครั้งให้เหลือเพียง 5 กิจการเพื่อเป็นตัวแทนภาค ไปเปิดตลาดการค้าต่างประเทศในรูปแบบตลาดออนไลน์ ผ่าน Hong Kong Trade และในวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เข้ารอบทั้งหมดได้นำมาจัดแสดง บริเวณลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งชายไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการของประเทศไทย