เกาะติดข่าว : จ.ตราด สร้างสัมพันธ์เวียดนาม มุ่งพัฒนาทั้งทางด้านการเกษตร การประมงและการท่องเที่ยว News

เกาะติดข่าว : จ.ตราด สร้างสัมพันธ์เวียดนาม มุ่งพัฒนาทั้งทางด้านการเกษตร การประมงและการท่องเที่ยว

 
 
นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยหลังจากได้ไปพบปะกับผู้นำจังหวัดในถนนสาย อาร์ 10 ของประเทศสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาว่า การทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดตราด กับจังหวัดก่าเมาและจังหวัดเกียนยางของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันว่าจะมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว โดยในระยะแรกจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ เพราะผู้ประกอบการในจังหวัดก่าเมา ยังขาดทักษะในด้านนี้ ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมีการเชิญผู้ประกอบการของจังหวัดก่าเมามาฝึกอบรมที่จังหวัดตราด ส่วนในระยะยาว จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเกษตร การประมงและการค้า จะทำให้บ้านพี่เมืองน้องมีความแนบแน่นมีความมั่นคงด้านการค้าการลงทุน
 
ในขณะที่จังหวัดเกียงยาง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจังหวัดตราดมายาวนาน จึงมีข้อตกลงร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและการประมงเลี้ยงกุ้ง และด้านท่องเที่ยว ได้มีการศึกษาดูงานที่เกาะฟูกั๊วก ซึ่งในอนาคตจังหวัดฟูกวั๊กจะมีการเชื่อมโยงกับจังหวัดตราด ด้วยการเดินทางทางเรือ ทั้งนี้ จะมีการสร้างเส้นทางการเดินเรือระหว่างกันให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยจังหวัดตราดจะเป็นศูนย์กลางในการแวะพักจอด
 
ในเบื้องต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มีการหารือกับผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด ได้เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดมาทำแนวทางที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการของจังหวัดตราด เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ส่วนด้านอื่นๆ จะได้การตั้งคณะกรรมการมาพูดคุยกันต่อไป