ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 10/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 10/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 10/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

      เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

      กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

 

      กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

      *****โดยให้มารายงานตัวที่ประชาสัมพันธ์ฝั่งพระราม 6 เวลา 09.30น.*****

 

     

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ