ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 12/2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 12/2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

>> ช่วงเวลารับสมัคร บัดนี้ - 15 กันยายน 2560 <<

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      จำนวน 2 อัตรา

      อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท

*** ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววุฒิณี ทองแก้ว และ นางสาวนภัสสร ปูรณคุปต์  

      โทร 02-203-5000 ต่อ 14235 หรือ 14233 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ