ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 13/2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 13/2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

>> ช่วงเวลารับสมัคร บัดนี้ - 20 กันยายน 2560 <<

1. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      จำนวน 3 อัตรา

      อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      จำนวน 1 อัตรา

      อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

      จำนวน 1 อัตรา

      อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000 - 25,000 บาท

 

*** ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสสร ปูรณคุปต์ และ นางสาวสราวลี ค้าดี

      โทร 02-203-5000 ต่อ 14233 หรือ 14234 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ