ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 14/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 14/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 14/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

      เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

      กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

 

      กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

      *****โดยให้มารายงานตัวที่ประชาสัมพันธ์ฝั่งพระราม 6 เวลา 13.00น.*****

 

     

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ