ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 15/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 15/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 15/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

      เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

      สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ 22 ก.ย. 2560 รอบเช้า เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และรอบบ่าย 14.00

      ***โดยให้มารายงานตัวที่ประชาสัมพันธ์ฝั่งพระราม 6 เวลา 09.30 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.30น.***

 

      สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

      การสอบข้อเขียนจะดำเนินการแบบ Take-Home Exam

      โดยจะจัดส่งข้อสอบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ก.ย. 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   

 

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ