ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

      เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

      กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

     

      *****โดยขอให้มารายงานตัวที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

      ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00น.********

 

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

    

ไฟล์แนบ