ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 17/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 17/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 17/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

      เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

      สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภา

      ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

      ***โดยให้มารายงานตัวที่ประชาสัมพันธ์ฝั่งพระราม 6 เวลา 09.30 น.***

 

      สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

      กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

      ***โดยให้มารายงานตัวที่ประชาสัมพันธ์ฝั่งพระราม 6 เวลา 09.30 น.***

 

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ