ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2562

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะจัดสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ รายละเอียด ดังนี้

           1) กำหนดส่งข้อสอบให้ผู้มีสิทธิ์ฯ : วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  และกำหนดปิดรับคำตอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันเดียวกัน

     โดยหากไม่ส่งคำตอบภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ไฟล์แนบ