ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 1/2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 1/2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC)

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 1/2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

      ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) 

      จำนวน 1 อัตรา  (อัตราจ้าง 15,000 - 18,000 บาท)

     

      ****  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ****

              1) ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              2) ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

              3) ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thailandmlc@gmail.com

 

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ