ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 22/2561 เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 22/2561 เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC)

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 22/2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC)

      จำนวน 1 อัตรา  (อัตราจ้าง 15,000 - 16,000 บาท)

     

      ****  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2561 ****

              1) ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              2) ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

              3) ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ thailandmlc@gmail.com

 

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ