ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 25/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 25/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

     ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 25/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

     เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก

     กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

    

     กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะจัดสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ รายละเอียด ดังนี้

           1) กำหนดส่งข้อสอบให้ผู้มีสิทธิ์ฯ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.

           2) กำหนดปิดรับคำตอบ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 20.00 น.

     โดยหากไม่ส่งคำตอบภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

     รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ