ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 26/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 26/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก

     ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 26/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

     เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก

     กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

    

     ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านมารายงานตัว ณ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6

     กระทรวงการต่างประเทศ ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

     โดยหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

     รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ