ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 27/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 27/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

     ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 27/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

     เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ

     แม่โขง-ล้านช้าง (MLC) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

    

     ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ มารายงานตัวในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.

     โดยหากไม่มาภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

     รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ