ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2561 เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจฯ news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2561 เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจฯ

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจฯ

      จำนวน 2 อัตรา  (อัตราจ้าง 15,000 บาท)

     

      ****  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2561 ****

              1) ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              2) ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

              3) ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ inventorymfa@gmail.com

 

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ