ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 31/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจฯ news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 31/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจฯ

     ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 31/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

    

     ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

         1) สอบสัมภาษณ์           เวลา 09.30 น.

         2) สอบข้อเขียน             เวลา 13.30 น.

     โดยหากไม่มาภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

     รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ