ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 32/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจฯ news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 32/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจฯ

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 32/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

      เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงาน

      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

     

      ***** ขอให้มารายงานตัวพร้อมเอกสารประกอบการจัดจ้าง *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

 

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ