ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 1/2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับทั่วไป) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 1/2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับทั่วไป) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 1/2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับทั่วไป) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      จำนวน 1 อัตรา  (อัตราจ้าง ไม่เกิน 70,000 บาท)

     

      ****  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ****

              1) ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              2) ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

              3) ส่งทาง E-mail : Inventorymfa@gmail.com

     
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ