กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์เป็นเวลา ๓๐ นาที และนั่งสมาธิ เป็นเวลา ๑๐ นาที เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เป็นประธานในพิธี และมีชุมชนไทยในพื้นที่จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว